Juridisk erklæring

Franke vedligeholder denne hjemmeside ("hjemmesiden"), så du kan lære noget, finde oplysninger, kommunikere og blive underholdt. Vi håber, du vil nyde at gennemlæse vores hjemmeside, som det passer dig. Det er dog kun tilladt at downloade materialet fra denne hjemmeside til ikke-kommerciel, personlig brug og på betingelse af, at du bevarer alle meddelelser om copyright og andre rettigheder indeholdt i materialet. Det er strengt forbudt at distribuere, ændre, sende, genbruge, rapportere om eller anvende indholdet på denne hjemmeside til noget offentligt eller kommercielt formål, herunder tekst, billeder, lydfiler og videoer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Franke.

Adgangen til og brugen af hjemmesiden er underlagt følgende vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser") såvel som al gældende lovgivning. Ved at tage dig adgang til og ved at søge på hjemmesiden accepterer du vilkårene og betingelserne uden nogen som helst begrænsninger eller habilitetsbetingelser.

Vilkår og betingelser

1. Indholdet på hjemmesiden er i sin helhed beskyttet af copyright og/eller af varemærkeloven (medmindre andet er anført), og det kan kun anvendes som angivet i disse vilkår og betingelser uden udtrykkelig, forudgående, skriftlig tilladelse fra Franke. Desuden giver Franke ingen garanti for, at din søgning i det på hjemmesiden viste materiale ikke kan krænke rettigheder for nogen tredjepart, der ikke er ejet af eller knyttet til Franke.

2. Franke udøver enhver rimelig bestræbelse på at levere nøjagtige og opdaterede oplysninger på hjemmesiden. Franke garanterer dog ikke for nøjagtigheden på hjemmesiden og påtager sig intet som helst erstatningsansvar for eventuelle fejl eller mangler i hjemmesidens indhold.

3. Søgning på vores hjemmeside er for egen risiko. Hverken Franke eller nogen anden part involveret i skabelsen, produktionen eller leveringen af hjemmesiden kan holdes ansvarlig for nogen direkte, hændelig, følgeskade, indirekte eller pønal betinget skade stammende fra din adgang til eller brug af hjemmesiden. UDEN BEGRÆNSNINGER AF OVENSTÅENDE LEVERES ALT PÅ DENNE HJEMMESIDE TIL DIG "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Franke afviser derudover ethvert ansvar for eller erstatningsansvar i forbindelse med nogen skader på eller vira, der måtte inficere dit computerudstyr eller andre ejendele stammende fra din adgang til, brug af eller søgning på hjemmesiden eller dine downloads af noget materiale, inklusive, men ikke begrænset til, data, tekst, billeder, video eller lydfiler fra hjemmesiden.

4. Enhver kommunikation eller materiale, du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden vis, inklusive, men ikke begrænset til, alle data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil blive behandlet som ikke-fortroligt og uden ejendomsrettigheder. Hvad som helst, du sender eller opslår, kan anvendes af Franke eller deres datterselskaber til ethvert formål, inklusive, men ikke begrænset til, reproduktion, redegørelse, transmission, offentliggørelse, udsendelse og opslag. Franke har desuden ret til at anvende enhver idé, koncept, know-how eller teknik indeholdt i nogen som helst kommunikation, du måtte sende til hjemmesiden, til et hvilket som helst formål, inklusive, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter med brug af sådan information.

5. Ethvert og alle varemærker, logoer og servicemærker (samlet kaldet "varemærkerne") vist på denne hjemmeside, er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Franke og/eller deres tilknyttede selskaber. Intet indeholdt på hjemmesiden kan opfattes som tildeling, gennem antydning, antagelse eller på anden vis, af nogen som helst licens eller rettighed til at anvende noget varemærke fremvist på hjemmesiden, uden den udtrykkelige, forudgående, skriftlige tilladelse fra Franke. Enhver anvendelse af varemærkerne eller noget andet indhold på hjemmesiden, udover hvad der er anført i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Du advares hermed om, at i tilfælde af nogen krænkelse fra din side eller fra nogen tredjemands side, vil Franke på det kraftigste håndhæve sine immaterielle rettigheder så langt, som loven tillader det, og vi forbeholder os hermed enhver og alle rettigheder i denne forbindelse.

6. Bemærk venligst, at Franke ikke har gennemgået alle de hjemmesider, der er links til på denne hjemmeside, og at vi ikke er ansvarlige for indholdet på nogen som helst sider uden for denne hjemmeside eller for nogen anden hjemmeside linket til vores hjemmeside. Når du linker til nogen anden side eller andre hjemmesider uden for vores hjemmeside, gør du det for egen risiko.

7. Franke kan til enhver tid revidere og opdatere disse vilkår og betingelser. Bemærk venligst, at du er forpligtet på samme måde af sådanne eventuelle revisioner, og du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at holde dig orienteret om de vilkår og betingelser, som du er underlagt.